Skip to main content
Sezon 2024

REGULAMENT
PISCINĂ

 • Dragi oaspeți și vizitatori,

  Pentru a vă asigura bunăstarea pe toată perioada șederii în satul de vacanță Zaga Zaga, vă rugăm să luaţi act de politica de funcţionare a acestei locaţii, implicit să respectaţi regulile interne.

  • Accesul şi ieşirea din zona „La Iaz” se fac doar prin punctele special amenajate şi doar pe bază de brăţară.
  • Alimentele şi băuturile comandate în perioada şederii „La Iaz” vor fi înregistrate pe brăţară și vor fi achitate la ieşire. În cazul în care serviciile comandate ating limita maximă setată pe acest dispozitiv, puteţi achita valoarea serviciilor comandate, iar ulterior dispozitivul poate fi resetat pentru a înregistra alte servicii.
  • Pierderea braţării implica un cost de 50 lei/brăţară (cost dispozitiv) şi plata consumaţiei înregistrată pe aceasta. În lipsa unor dovezi clare referitoare la suma înregistrată pe brăţară prin serviciile comandate, clientul va achita valoarea maximă setată pe acest dispozitiv.

  Zaga Zaga Sat este proprietate privată și îşi rezervă dreptul de a restricționa accesul temporar sau definitiv oricărei persoane a cărei atitudine sau maniere sunt considerate o încălcare a moralei sau care deranjează ceilalți membri sau care nu se supun prezentului regulament.

  RESTRICȚII / INTERDICȚII
  • Accesul cu alimente/băuturi din afara locaţiei.
  • Consumul băuturilor alcoolice și al alimentelor de orice fel în bazin sau în jurul bazinului.
  • Accesul persoanelor aflate sub influența alcoolului sau a drogurilor, cu aspect respingător sau în haine murdare.
  • Accesul personelor cu plăgi deschise, dermite, dermatoze sau boli transmisibile – unitatea îşi rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor care prezintă afecțiuni ale pielii, în piscină.
  • Accesul cu animale de companie.
  • Alergările sau jocurile imprudente pe marginea bazinului. Nu ne asumăm răspunderea asupra unor eventuale accidente sau probleme de sănătate cauzate din aceste motive.
  • Se interzice cu desăvârșire să se urineze în apa piscinei! Reactivii din apă vor indica persoana care face acest lucru și acesteia i se va imputa schimbarea apei piscinei precum și despăgubirea celorlalți clienți prezenți la piscină.
  • Folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, cât și un comportament care să afecteze confortul și integritatea fizică a clienților și a personalului Zaga Zaga Sat.
  • Este interzisă filmarea fotografierea fără o convenție specială cu administrația ZagaZaga Sat.
  • Copiii sub 7 ani au acces în piscină numai însoțiți și supravegheați de părinți! Este strict interzis accesul minorilor în bazine neînsoțiți sau nesupravegheați.
  REGULI GENERALE „La Iaz”
  • Afecțiunile de sănătate ascunse, nedeclarate, exonerează Zaga Zaga Sat de orice responsabilitate.
  • Accesul în piscină se va face după efecturea unui duș de prespălare pentru înlăturarea substanțelor acide de pe corp (provenite din procesul natural de transpirație).
  • Intrarea în piscină se face numai în costum de baie, nu este permisă intrarea în apă în ținută de stradă. Persoanele care nu respectă această regulă vor fi evacuate din piscină.
  • Au acces în piscină doar persoanele care au plătit contravaloarea tarifului de intrare aferent acestui serviciu – cei care în urma unei verificări efectuate de către personalul autorizat nu pot justifica efectuarea acestei plăți (brățară, bon fiscal etc.) vor fi evacuați din incinta complexului.
  • Pentru persoanele cu părul lung recomandăm folosirea căștilor.
  • În incinta Zaga Zaga Sat este obligatorie păstrarea curățeniei și respectarea normelor igienico-sanitare.
  • Vă rugăm să respectați personalul și să nu deteriorați bunurile complexului: moblier, aparatură, instalațiile igienico-sanitare. Deteriorarea bunurilor complexului atrage de la sine imputarea acestora, persoanelor care au cauzat acest lucru.
  • Nu răspundem de lucrurile personale/obiectele de valoare lăsate în vestiar sau de cele uitate sau pierdute.

  Persoanele care încalcă prezentul regulament, vor fi evacuate, iar în cazul repetării indisciplinei, nu vor mai avea acces în incinta satului de vacanță Zaga Zaga.

  Nerespectarea obligațiilor precizate mai sus conduce la aplicarea de avertismente și sancțiuni, după cum urmează:

  • La încălcarea regulilor de igienă prevăzute, clientul va fi avertizat verbal urmând ca încălcarea repetată a regulilor să conducă la anularea abonamentului și interzicerea accesului în incinta complexului;
  • Sancțiunile de mai sus se aplică și pentru nerespectarea ordinei și curățeniei în incintă;
  • La producerea de pagube sau exploatarea defectuoasă a bunurilor din dotare, persoanele stabilite vinovate vor suporta integral paguba produsă;
  • Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuosă, producerea de distrugere a dotărilor, echipamentelor, spațiilor sau oricăror alte bunuri puse la dispoziție, atrage după sine consecințele prevăzute de reglementările și legislația în vigoare.
  • Managerul nu îşi asumă responsabilitatea pentru nerespectarea prezentului regulament de către client și nu va acorda despăgubiri morale sau financiare în cazul producerii de accidente, pagube morale sau materiale.
  • Orice litigiu sau neînțelegere va fi rezolvată pe cale amiabilă între părți, iar în cazul nerezolvării acestora, litigiile vor fi soluționate în instantă.
  CONTRAINDICAȚII

  Le este interzis persoanelor care prezintă una sau mai multe boli din cele enumerate mai jos să intre în piscine publice, bazine de înot, băi comunale, dușuri comune:

  • Alergii cunoscute la clor și compușii lui;
  • Boli alergice, altele decât cele la clor;
  • Conjunctivita sau cheratita cronică;
  • Boli cronice ale căilor respiratorii superioare;
  • Bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronșic;
  • Dermatoze sau alte boli ale pielii;
  • Anemie;
  • Epilepsie;
  • Afecțiuni psihice;
  • Afecțiuni neurologice;
  • Boli infecto-contagioase în evoluție (inclusiv stare de purtător până la sterilizare);
  • Tuberculoză;
  • Infecții cu e.coli, giardioza, shigella, salmonella, vibrio hepatita A;
  • Plăgi deschise;
  • Totodată este interzis accesul în piscină persoanelor care au consumat băuturi alcoolice și/sau substanțe halucinogene.

  Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm cu drag!